Donate để tắt quảng cáo nha!
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Được áp dụng từ 01/01/2020
I. CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN DichTruyen.Com
 • Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.
 • Nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).
 • Nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người khác trên DichTruyen.Com . Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc tước bỏ tài khoản.
 • Không được gửi lên DichTruyen.Com bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
 • Nghiêm cấm những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
 • Nghiêm cấm tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào có mục đích thương mại mà người dùng không mong muốn; vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người có quyền hợp pháp. – Không được gửi hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của người sử dụng trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí.
 • Tuyệt đối nghiêm cấm việc gửi bất kỳ thông tin nào có chứa các loại virus, trojan, bọ hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống DichTruyen.Com , máy tính, mạng Internet và các thông tin bảo mật của chúng tôi và/hoặc của các thành viên trên DichTruyen.Com.
 • Không được sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
 • Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/hoặc bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ và các thành viên của DichTruyen.Com.
 • Không được phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác, đưa ra tuyên bố hoặc đại diện cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà người sử dụng không được uỷ quyền phát ngôn hoặc nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những thành viên cùng tham gia DichTruyen.Com.
 • Không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.
 • Không được có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng DichTruyen.Com.
 • Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
II. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI
1. Quyền của người sử dụng dịch vụ DichTruyen.Com
 • Được quyền tham gia sử dụng dịch vụ DichTruyen.Com, nếu đồng ý với nội dung của Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ DichTruyen.Com.
 • Được quyền đăng ký tài khoản người dùng trên DichTruyen.Com .
 • Được quyền tham gia diễn đàn, sử dụng và cung cấp thông tin lên diễn đàn DichTruyen.Com.
 • Có quyền chia sẻ thông tin dưới các định dạng DichTruyen.Com đã quy định
2. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ DichTruyen.Com
 • Có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của DichTruyen.Com.

 • Chịu trách nhiệm đối với các nội dung và/hoặc bất kỳ sự chia sẻ nào của với các cá nhân, tổ chức khác trên DichTruyen.Com.
 • Không sử dụng DichTruyen.Com vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
 • Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc thông tin trên DichTruyen.Com.
 • Cho phép cho DichTruyen.Com sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Việc này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; người sử dụng cần lưu ý rằng, các nội dung trên DichTruyen.Com có thể tiếp tục nằm trên DichTruyen.Com ngay cả khi tài khoản của người sử dụng đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.
 • Không yêu cầu về bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc DichTruyen.Com sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa Phản hồi của người sử dụng.
 • Người sử dụng đồng ý rằng DichTruyen.Com và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên khoa, việc sử dụng những thông tin tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc quyền quyết định của người sử dụng và các yếu tố rủi ro của nó sẽ không thuộc trách nhiệm của DichTruyen.Com. Nếu người sử dụng sử dụng đặt niềm tin vào những thông tin trên DichTruyen.Com hãy thực hiện trên cơ sở sự hiểu biết của người sử dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra.
 • Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên DichTruyen.Com. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.
 • Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của DichTruyen.Com. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ.
III. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ DichTruyen.Com
1. Quyền của nhà cung cấp dịch vụ DichTruyen.Com
 • Nhà cung cấp có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang DichTruyen.Com tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
 • Nhà cung cấp có toàn quyền thay đổi những nội dung trong Thỏa thuận này mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng DichTruyen.Com sau những sửa đổi đó, người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã được sửa đổi này.
 • Nhà cung cấp được quyền giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản, nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
 • Nhà cung cấp có toàn quyền từ chối truy cập của người sử dụng vào DichTruyen.Com hoặc bất kỳ phần nào của website/wapsite ngay lập tức mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng người sử dụng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong Thỏa thuận này.
 • Nhà cung cấp có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên DichTruyen.Com.
 • Nhà cung cấp được quyền sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) một cách hoàn toàn miễn phí.
 • Nhà cung cấp có quyền không xác thực bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của một bên thứ ba.
 • Nhà cung cấp không bảo đảm mỗi phần của DichTruyen.Com không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho người sử dụng.
 • Nhà cung cấp có quyền từ chối xuất bản, loại bỏ hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào mà người sử dụng đã cung cấp trên DichTruyen.Com vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.
2. Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ DichTruyen.Com
 • Cung cấp dịch vụ DichTruyen.Com theo đúng những cam kết, mục tiêu đã đề ra trong Thỏa thuận này.

 • Kiểm soát các nội dung được người sử dụng đưa lên trang nhằm đảm bảo các nội dung này không vi phạm các quy định trong Thỏa thuận này và các quy định khác của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát và thảo luận với cộng đồng của người sử dụng. DichTruyen.Com không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.
 • Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp nằm trong diễn đàn và bị giới hạn bởi pháp luật, vì vậy Nhà cung cấp không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ thông tin, vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào giao dịch thông qua DichTruyen.Com.
 • Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà cung cấp cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về người sử dụng hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cho những tổn thất, dù là trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại về kinh tế phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên DichTruyen.Com, ngay cả khi DichTruyen.Com không có khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.
 • Các liên kết tại DichTruyen.Com có thể dẫn người sử dụng tới các website khác, Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.
 • Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm nếu thông tin được các thành viên của mạng đưa lên không được cập nhật theo mong muốn của người sử dụng. Theo đó, Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về các thông tin mà thành viên của DichTruyen.Com đăng tải lên.li/p>
 • Các liên kết trên DichTruyen.Com có thể dẫn người sử dụng tới các web/wapsite khác và người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng DichTruyen.Com không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các web/wapsite liên kết cung cấp.
IV. CƠ CHẾ XỬ LÝ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN VI PHẠM THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ DichTruyen.Com
 • Nếu người sử dụng đã đăng ký là thành viên DichTruyen.Com nhưng không tuân thủ các quy định sử dụng này, người sử dụng sẽ bị dừng tư cách thành viên ngay lập tức mà không cần thông báo trước.
 • Tùy theo mức độ vi phạm, các thành viên sẽ được nhắc nhở bằng tin nhắn hay email hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.
 • Tối đa với mỗi lỗi vi phạm, thành viên sẽ được nhắc nhở 1 lần. Nếu thành viên vẫn tái phạm thì bình luận sẽ bị xóa mà không báo trước.
 • Trường hợp người sử dụng vi phạm phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, Nhà cung cấp có thể đưa vụ việc ra cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
V. CẢNH BÁO VỀ CÁC RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
 • Dịch vụ DichTruyen.Com cho phép người sử dụng tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Người sử dụng giữ mọi quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung đó. Tuy nhiên, nhà cung cấp không đảm bảo những thông tin người sử dụng tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi trên DichTruyen.Com là không có rủi ro về an toàn thông tin.
 • Nhà cung cấp có thể phân tích nội dung của người sử dụng (bao gồm cả email) để cung cấp cho người sử dụng những tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo tùy chỉnh cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại. Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.
 • Nếu người sử dụng có tài khoản trên DichTruyen.Com , nhà cung cấp có thể hiển thị tên Profile (tên hiển thị), ảnh Profile (ảnh hiển thị) của người sử dụng và các hành động người sử dụng thực hiện trên DichTruyen.Com hoặc trên các ứng dụng của DichTruyen.Com (chẳng hạn như các bài đánh giá người sử dụng viết và những nhận xét người sử dụng đăng).
VI. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN MẠNG XÃ HỘI VỚI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ DichTruyen.Com HOẶC VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC
 • Mọi khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên DichTruyen.Com phải được gửi trực tiếp tới nhà cung cấp dịch vụ DichTruyen.Com qua các hình thức email, số hotline hoặc gặp trực tiếp.
 • Sau khi tiếp nhận khiếu nại của các thành viên DichTruyen.Com, nhà cung cấp dịch vụ Mạng xã hội phải có phản hồi chậm nhất trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại, tranh chấp.
 • Trong trường hợp các bên tham gia khiếu nại, tranh chấp chưa thỏa mãn với kết quả giải quyết khiếu nại của nhà cung cấp thì có thể gửi lại yêu cầu giải quyết khiếu nại tối đa 03 (ba) lần. Nếu quá 03 lần mà khiếu nại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm thì căn cứ vào phạm vi và mức độ vi phạm của các bên, nhà cung cấp có toàn quyền xử lý khiếu nại, tranh chấp trên cơ sở các quy định tại Thỏa thuận này.