Donate để tắt quảng cáo nha!
THỂ LOẠI:
Chuyển Sinh
915 truyện
Last updated: 22/05/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
';