Donate để tắt quảng cáo nha!
THỂ LOẠI:
Doujinshi
614 truyện
Last updated: 22/05/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại truyện phóng tác do fan hay có thể cả những Mangaka khác với tác giả truyện gốc. Tác giả vẽ Doujinshi thường dựa trên những nhân vật gốc để viết ra những câu chuyện theo sở thích của mình
';