Donate để tắt quảng cáo nha!
THỂ LOẠI:
Gender Bender
429 truyện
Last updated: 15/05/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Là một thể loại trong đó giới tính của nhân vật bị lẫn lộn: nam hoá thành nữ, nữ hóa thành nam...
';