Donate để tắt quảng cáo nha!
THỂ LOẠI:
Mature
668 truyện
Last updated: 18/05/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại dành cho lứa tuổi 17+ bao gồm các pha bạo lực, máu me, chém giết, tình dục ở mức độ vừa
';