Donate để tắt quảng cáo nha!
THỂ LOẠI:
Psychological
890 truyện
Last updated: 16/05/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại liên quan đến những vấn đề về tâm lý của nhân vật ( tâm thần bất ổn, điên cuồng ...)
';