Donate để tắt quảng cáo nha!
THỂ LOẠI:
Romance
9,706 truyện
Last updated: 21/05/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
';