Donate để tắt quảng cáo nha!
THỂ LOẠI:
School Life
4,625 truyện
Last updated: 21/05/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Trong thể loại này, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học
';