Donate để tắt quảng cáo nha!
THỂ LOẠI:
Sci-fi
1,337 truyện
Last updated: 20/05/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Bao gồm những chuyện khoa học viễn tưởng, đa phần chúng xoay quanh nhiều hiện tượng mà liên quan tới khoa học, công nghệ, tuy vậy thường thì những câu chuyện đó không gắn bó chặt chẽ với các thành tựu khoa học hiện thời, mà là do con người tưởng tượng ra
';